Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

ผู้เยียมชม

027472
วันนี้วันนี้7
เมื่อวานเมื่อวาน33
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1
เดือนนี้เดือนนี้806

เข้าสู่ระบบผลงานครู

ผลงานนักเรียน

anigif599.gif

                โรงเรียนวัดฮ่องกอก จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน ปีการศึกษา 2559   วันที่ 9  มิถุนายน  2559  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดฮ่องกอก  ในปีการศึกษานี้มีนักเรียน รวมทั้งหมด  66  คน 

 

anigif161.gif

          โรงเรียนวัดฮ่องกอก เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL และ DLTV  ในวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2559  ที่ผ่านมา ซึ่งไปดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านระหัน  จังหวัดพิษณุโลก  , โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้นทิง  จังหวัดขอนแก่น , โรงเรียนบ้านโนนโก  จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ จังหวัดเลย  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้กับนักเรียนประสบความสำเร็จต่อไป

 

anigif60.gif

                         โรงเรียนวัดฮ่องกอก เข้าร่วมกิจกรรมเทศการลอยกระทง จัดโดยเทศบาลอุโมงค์ ซึ่งมีการจัดแข่งขันประกวดกระทง โดยนักเรียน แยกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ป.3 – ป.4 และ ระดับ ป.5 – ป. 6 ผลการแข่งขัน ระดับ ป.3 – ป. 4 นักเรียนโรงเรียนวัดฮ่องกอก ได้อันดับที่ 3 และ ระดับ ป.5 – ป.6 นักเรียนโรงเรียนวัดฮ่องกอกได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

anigifv58.gif

                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวัดฮ่องกอก เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และค่ายการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษและความรู้จากการปฏิบัติการทดลองด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

.jpg

นางนัลภา   ผดุงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฮ่องกอก